مصباحhttp://s1.picofile.com/file/7512954294/900667788.jpg


ای بر خاک حریم تو ملائک زده بوس

ز وچود تو شده قلب جهان خطه طوس

هر که آید به گدایی به در خانه تو

نیست ممکن که زدرگاه تو گردد مایوس